Tin trong nước

Hội nghị tổng kết năm 2014 và công tác chuẩn bị Đại hội VIII Hội NSNA Việt Nam nhiệm kỳ 2014 – 2019

Thành phần tham dự gồm: Ban Chấp hành Hội NSNA Việt Nam, Hội đồng Nghệ thuật, Ban Kiểm tra, Ban Lý luận – Phê bình; Thủ trưởng các Ban và các Chi hội Trưởng, Chi hội Phó khu vực Hà Nội.

Thay mặt Ban Chấp hành, NSNA Lê Xuân Thăng, Phó Chủ tịch Hội đã báo cáo tình công tác của Hội trong nhiệm kỳ VII và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ VIII (năm 2014 – 2019).

Nhiệm kỳ VII Hội NSNA Việt Nam bắt đầu với nhiều khó khăn nội tại của khóa trước. Kết quả bầu đại hội khóa VII với 8/10 ủy viên BCH là các nghệ sĩ mới. Sự phân bổ các ủy viên trong BCH cũng không đồng đều, nhất là khu vực phía Bắc (chỉ có 02 ủy viên phụ trách khu vực Hà Nội và các tỉnh phía Bắc). Tình trạng trên đã ảnh hưởng tới công tác của Hội. Tuy nhiên, phát huy tinh thần “đoàn kết, đổi mới, sáng tao, dân chủ, nhân văn” Hội NSNA Việt Nam đã phấn đấu, mở rộng phong trào, nâng cao chất lượng sáng tác, sáng tạo tác phẩm, khẳng định vai trò, vị thế của nhiếp ảnh Việt Nam trong nước và quốc tế.

Cùng với các hoạt động nhiếp ảnh phong trào và chuyên nghiệp do Hội NSNA Việt Nam tổ chức, phối hợp tổ chức, nhiếp ảnh đã tích cực đống góp vào sự kiện lớn của đất nước, của các địa phương và trong lĩnh vực văn học nghệ thuật Việt Nam. Ở đó khẳng định vai trò chỉ đạo, điều hành của BCH, tư vấn của các Ban chuyên môn, các bộ phận chức năng và đặc biệt là sự ủng hộ của các Chi hội và hội viên trong cả nước.

Trong nhiệm kỳ vừa qua, Hội NSNA Việt Nam đã sớm hoàn thiện Điều lệ bổ sung, sửa đổi và hệ thống Quy chế đầy đủ, chặt chẽ phù hợp với tình hình hiện tại… khiến cho hoạt động của Hội chuyên nghiệp hơn, hiệu quả hơn.

Trong năm 2014 Hội đã kết nạp được 45 hội viên, nâng tổng số hội viên được kết nạp trong nhiệm kỳ VII  là 197 hội viên. Như vậy, hết nhiệm kỳ VII, tổng số hội viên của cả nước là 979 hội viên. Đã có 74 Chi hội cơ sở (tăng 6 Chi hội so với nhiệm kỳ trước). Đặc biệt trong 63 tỉnh thành đã có hội viên hội Trương ương, đã xóa được “vùng trắng” hội viên. Đây là một trong những cố gắng lớn của Hội.

Trong nhiệm kỳ VII, Hội đã tổ chức được 40 Liên hoan ảnhở 8 khu vực. Chất lượng liên hoan ảnh ngày càng được nâng cao, hình thức cũng phong phú, Bên cạnh đó, nhiều hoạt động nhiếp ảnh khác như: thi ảnh maraton, tọa đàm, giao lưu…  đã được Hội tổ chức đã khích lệ lòng đam mê nghệ thuật của hội viên và các nhà nhiếp ảnh trong khu vực… Ngoài ra hàng năm còn tổ chức các trại tập huấn, các trại sáng tác để chuẩn bị cho liên hoan khu vực. Nhiều hội viên đã trưởng thành, phát triển tài năng và đã khẳng định được mình trong các cuộc thi trong nước và quốc tế từ những liên hoan khu vực này.

Thay mặt Ban Sáng tác triển lãm, NSNA Bùi Hỏa Tiễn cũng đã báo cáo tình hình công tác Sáng tác – Triển lãm… Theo đó, trong nhiệm kỳ 7, Hội đã tổ chức được 3 cuộc thi ảnh nghệ thuật quốc tế. VN11, VN13 và cuộc thi ảnh nhân Đại hội FIAP lần thứ 30 được tổ chức tại Việt Nam. Bên cạnh đó còn có 2 cuộc thi ảnh quốc gia cùng nhiều cuộc thi phối hợp với các đơn vị và các tỉnh thành khác, trong đó có nhiều cuộc triển lãm ảnh phục vụ nhiệm vụ chính trị và các sự kiến lớn của đất nước như: “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, kỷ niệm 1000 năm Thăng Long – Hà Nội; Cuộc thi và sưu tầm ảnh về hai cuộc kháng chiếm chống Pháp và chống Mỹ cứu nước, giải phóng dân tộc; Chủ quyền biển đảo Việt Nam; 60 năm chiến thắng Điện Biên Phủ,…

Ngoài ra, Hội còn quan tâm đến công tác sáng tác bằng việc hỗ trợ sáng tác. Trong năm vừa qua, có 70 hội viên được nhận hỗ trợ sáng tác và 32 hội viên đoạt giải ảnh xuất sắc A, B, C và 1 CUP VAPA. Nâng tổng số hội viên được hỗ trợ sáng tác trong nhiệm kỳ VII lên là 347 lượt hội viên, hội viên đoạt giải thưởng nhiếp ảnh xuất sắc là 190 lượt hội viên và 04 CUP VAPA.

Thay mặt Hội đồng Nghệ thuật, NSNA Lê Hồng Linh, Chủ tịch HĐNT đã báo các công tác hoạt động của hội đồng trong nhiệm kỳ vừa qua. Theo đó, trong nhiệm kỳ VII, HĐNT có nhiệm vụ định hướng sáng tác, thông qua việc tổ chức, phối hợp tổ chức các cuộc tập huấn, hội thảo nghiệp vụ và trại sáng tác…  đề xuất với BCH Hội NSNAVN mở ba Trại Tập huấn công tác tổ chức và thẩm định ảnh ở An Giang, Đại Lải và Nha Trang; đã tham gia tích cực vào 6 trại sáng tác ảnh ở khu vực và đưa phương thức thi ảnh Kỹ thuật số, chấm ảnh bằng phiếu điểm, online, hoặc kết hợp chấm online đến vòng triển lãm, vào vòng giải thì chấm bằng phiếu điểm trên ảnh giấy. Cách thi và chấm ảnh nói trên được áp dụng cho nhiều cuộc thi, Liên hoan cấp khu vực trở lên đã nhận được sự hoan nghênh đồng thuận của đông đảo hội viên trong cả nước.

Hội đồng Nghệ thuật cũng đã đề xuất cử Hội đồng Giám khảo, Ban Giám khảo cho 08 cuộc thi cấp quốc gia, quốc tế, 40 Liên hoan khu vực; xem xét thông qua danh sách giám khảo cuộc thi để Hội bảo trợ cho 124 lượt và tham gia thẩm định 39 cuộc triển lãm cá nhân và tập thể. Các thành viên của HĐNT còn tham gia các hội đồng và chủ trì thẩm định tác phẩm tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước năm 2012, tham gia thẩm định ảnh “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, xét hỗ trợ sáng tác, xét giải thưởng xuất sắc, phong các tước hiệu VAPA, kết nạp hội viên hàng năm…

Bên cạnh đó, hàng năm HĐNT còn chủ trì tuyển chọn ảnh của Hội để tham dự các cuộc thi của FIAP. Trong nhiệm kỳ VII, HĐNT đã lựa chọn và gửi gửi 12 bộ ảnh màu, đen trắng, thiên nhiên, Thanh thiếu niên (U 16 và U21)… dự các cuộc thi ảnh do FIAP tổ chức và đều đoạt giải. Tổng cộng Việt Nam đã đoạt 35 giải thưởng (1 Cúp thế giới, 6 HCV, 6HCB, 8HCĐ và 14 Bằng danh dự). Một thành tích rất đáng khích lệ mà không phải quốc gia thành viên nào của FIAP cũng đạt được.

Có thể nói, trong nhiệm kỳ vừa qua, các thành viên của HĐNT với kinh nghiệm sáng sáng tác, tâm huyết với nghề đã hoạt động tích cực, giúp HĐNT làm việc có hiệu quả, thể hiện tốt vai trò định hướng sáng tác và làm tốt công tác tổ chức, được hội viên ủng hộ.

Thay mặt Ban LLPB, Nhà NCLLPB Nhiếp ảnh Huy Hoàng, Trưởng Ban LLPB báo cáo tổng kết công tác LLPB trong nhiệm kỳ vừa qua: Thực hiện chủ trương của BHC đẩy mạnh công tác lý luận phê bình, Ban LLPB đã phối hợp tổ chức 2 cuộc tâp huấn về công tác LLPB tại Tam Đảo và Đà lạt với gần 40 hội viên là các nhà báo viết về nhiếp ảnh và các nghệ sĩ yêu mến công tác lý luận phê bình tham gia. Đông thời đây cũng là dịp để bồi dưỡng nguồn nhân lực phục vụ cho công tác nghiên cứu, phê bình nhiếp ảnh sau này. Ngoài ra Ban LLPB còn tổ chức 2 cuộc hội thảo về liên hoan ảnh nghệ thuật khu vực tại Hà Nội (tháng3/2013) và An Giang (tháng 5/2014) nhằm tổng kết 20 năm hoạt động nhiếp ảnh khu vực. Ban LLPB còn đề xuất nhiều ý kiến đóng góp cho hoạt động nhiếp ảnh của Hội; cử người tham gia các cuộc Hội thảo của Hội đồng LLPB Văn học nghệ thuật Trung ương; tham gia tập huấn nghiệp vụ và các trại sáng tác, tham gia hội đồng giám khảo, giám khảo các cuộc thi và liên hoan ảnh. Đồng thời cũng tích cực tham gia xét hỗ trợ sáng tác, xét giải thưởng xuất sắc, phong các tước hiệu VAPA, kết nạp hội viên hàng năm…

Thay mặt Ban Kiểm tra, NSNA Phạm Văn Tý, Phó Chủ tịch, Trưởng Ban Kiểm tra nêu rõ: Trong nhiệm kỳ đã nhận được 02 đơn thư nặc danh, 02 vụ liên quan đến việc thiếu ý thức kỷ luật, bỏ không sinh hoạt chi hội kéo dài và gây mất đoàn kết nội bộ; 03 vụ liên quan đến vi phạm đạo đức hội viên; 04 vụ vi phạm bản quyền tác giả và 02 vụ vi phạm quy chế cuộc thi phải thu hồi… Những đơn thư kiến nghị đã được Ban Kiểm tra xem xét với tinh thần thận trọng, khách quan, đảm bảo đúng pháp luật, đúng quy chế và điều lệ Hội. Các tranh chấp, kiến nghị đã được giải quyết, phần nào đã thỏa mãn dư luận và của đương sự, góp phần củng cố kỷ luật, kỷ cương nâng cao hoạt động công tác hội, góp phần xây dựng khối đoàn kết trong Hội.

Chủ tịch Vũ Quốc Khánh đánh giá cao những gì mà Hội đồng nghệ thuật và các Ban chuyên môn đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua, đồng thời đưa ra kế hoạch hoạt động của Hội trong nhiệm kỳ tới.

Tại Hội nghị, Chủ tịch Vũ Quốc Khánh cũng đã báo cáo công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội VIII, nhiệm kỳ 2014 – 2019.

Hội Nghệ Sĩ Nhiếp Ảnh Việt Nam

Vapa.vn - Hội Nghệ Sĩ Nhiếp Ảnh Việt Nam là tổ chức chính trị xã hội nghề nghiệp phi lợi nhuận của các cá nhân và tổ chức nghệ sĩ hoạt động trong lĩnh vực nhiếp ảnh tại Việt Nam. Hội có tên giao dịch tiếng Anh là Vietnam Association of Photographic Artists, viết tắt là VAPA. Hội NSNA Việt Nam thành lập ngày 8/12/1965.

Related Articles

Trả lời

Back to top button