Tin trong nước

Trọng thể kỷ niệm 65 năm Ngày thành lập Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam

Đọc diễn văn kỷ niệm, Nhà thơ Hữu Thỉnh, Chủ tịch Ủy ban toàn quốc Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam đã tái hiện chặng đường 65 từ khi Hội Văn nghệ Việt Nam được thành lập. Ngày 25-7-1948, tại Hội nghị Văn nghệ toàn quốc trong vùng chiến khu Việt Bắc thời kháng chiến chống thực dân Pháp, Hội Văn nghệ Việt Nam, tiền thân của Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam đã chính thức được thành lập, với sứ mệnh tập hợp toàn bộ giới văn nghệ sĩ cả nước đoàn kết xây dựng nền văn nghệ cách mạng, góp phần cùng toàn dân thực hiện các nhiệm vụ của cách mạng, kháng chiến, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 65 năm qua, Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam ngày càng phát triển, là một tổ chức chính trị – xã  hội – nghề nghiệp vững mạnh từ trung ương đến cơ sở, bao gồm 10 Hội Văn hoc Nghệ thuật chuyên ngành trung ương cùng 63 Hội Văn hoc Nghệ thuật địa phương trong cả nước. Với tư cách nghệ sĩ – chiến sĩ trên lĩnh vực văn nghệ, đội ngũ văn nghệ sĩ cả nước luôn gắn bó với đời sống hiện thực của cách mạng và đất nước, tâm huyết và phát huy tài năng, sáng tạo cống hiến những tác phẩm hay, bổ ích cho đông đảo công chúng; góp phần xây dựng một nền văn nghệ đạt đến đỉnh cao của chủ nghĩa yêu nước và nhân văn sâu sắc, giàu bản sắc dân tộc, đồng thời là tấm gương chân thực phản ánh hiện thực sống động, oai hùng của đất nước. Ghi nhận những đóng góp quý báu đó, gần 30 năm qua, từ tháng 4 – 1984 đến tháng 4 – 2012, Nhà nước đã xét tặng 226 danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân, 1.933 danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú, 104 Giải thưởng Hồ Chí Minh và 458 Giải thưởng Nhà nước về Văn học Nghệ thuật. Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam được tặng thưởng Huân chương Ðộc lập hạng Nhất, hai lần được tạng Huân chương Hồ Chí Minh; nhiều tổ chức Hội và văn nghệ sĩ được nhận nhiều danh hiệu, tặng thưởng cao quý trong nước và quốc tế…

Thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đã có bài phát biểu ghi nhận và biểu dương những đóng góp to lớn của đội ngũ văn nghệ sĩ cả nước trong suốt 65 năm qua trên những chặng đường bảo vệ và xây dựng đất nước. Ðồng chí nhấn mạnh, bối cảnh đất nước trong thời kỳ đổi mới, hội nhập quốc tế, thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa đòi hỏi người nghệ sĩ phải có cách nhìn, cách nghĩ mới trong sáng tạo nghệ thuật, phù hợp với thực tiễn cuộc sống hôm nay. Người nghệ sĩ cần bám sát cuộc sống, phản ánh những tấm gương, mô hình sáng tạo trong các lĩnh vực kinh tế, quốc phòng, an ninh… phản ánh những trăn trở và giải pháp để phát triển đất nước, phát triển văn học nghệ thuật; tiếp tục phát huy những giá trị tinh hoa văn hóa của dân tộc và nhân loại, giá trị chân – thiện – mỹ, vận dụng tốt tư tưởng Hồ Chí Minh để sáng tạo nên những tác phẩm có giá trị tư tưởng và nghệ thuật, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của công chúng và thời đại. Phó Thủ tướng cũng đề nghị các bộ, ngành, nhất là Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam cần làm tốt hơn nữa công tác tập hợp, đoàn kết đội ngũ văn nghệ sĩ; đại diện cho ý chí nguyện vọng, là cầu nối giữa văn nghệ sĩ với Ðảng và Nhà nước; chủ động tham mưu, đề xuất với Ðảng, Nhà nước các chủ trương, chính sách về bảo tồn, phát huy nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, phù hợp với quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Trước mắt, Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam cần tiếp tục triển khai các cuộc vận động sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học nghệ thuật về chủ đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; sáng tác về đề tài lịch sử cách mạng và kháng chiến; đề tài về xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN.

Nhân dịp này, thay mặt Ban Bí thư T.Ư Ðảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã trao tặng đội ngũ văn nghệ sĩ cả nước bức trướng mang dòng chữ Ðoàn kết – Dân chủ – Sáng tạo – Ðổi mới.

Chào mừng Lễ kỷ niệm 65 năm thành lập Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam, Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam đã tổ chức trưng bày 65 tác phẩm ảnh, trong đó có các tác phẩm được Nhà nước trao giải thưởng Hồ Chí Minh, giải thưởng Nhà nước về Văn học Nghệ thuật; các tác phẩm tiêu biểu gắn với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc, gắn với sự phát triển của nền Văn học Nghệ thuật nước nhà./.

Hội Nghệ Sĩ Nhiếp Ảnh Việt Nam

Vapa.vn - Hội Nghệ Sĩ Nhiếp Ảnh Việt Nam là tổ chức chính trị xã hội nghề nghiệp phi lợi nhuận của các cá nhân và tổ chức nghệ sĩ hoạt động trong lĩnh vực nhiếp ảnh tại Việt Nam. Hội có tên giao dịch tiếng Anh là Vietnam Association of Photographic Artists, viết tắt là VAPA. Hội NSNA Việt Nam thành lập ngày 8/12/1965.

Related Articles

Trả lời

Back to top button