Tin trong nước

Hội NSNA Việt Nam tổ chức Hội nghị lần thứ VI – Khóa VII năm 2012

Theo đó:

Thứ 7 ngày 24/11/2012: Họp Ban Thường vụ.

Chủ nhật ngày 25/11/2012: Ban Chấp hành thông qua kế hoạch, nội dung Hội nghị. Thành phần tham dự gồm các Ủy viên Ban Chấp hành với sự chủ trì của ông Vũ Quốc Khánh, Chủ tịch Hội.

Thứ 2 ngày 26/11/2012:  Xét tài trợ sáng tác ảnh năm 2012  và xét giải thưởng xuất sắc về công trình Lý luận – Phê bình và sách ảnh năm 2012.

Hội đồng thẩm định xét tài trợ sáng tác ảnh năm 2012 gồm:

1. Ông Vũ Quốc Khánh, Chủ tịch Hội NSNA Việt Nam

2. Ông Lê Hồng Linh, Chủ tịch Hội đồng Nghệ thuật

3. Bà Đào Hoa Nữ, Ủy viên Ban Chấp hành

4. Ông Đào Tiến Đạt, Ủy viên Ban Chấp hành

5. Ông Hoàng Thạch Vân, Ủy viên Ban Chấp hành

Hội đồng thẩm định xét giải thưởng xuất sắc về công trình Lý luận – Phê bình và sách ảnh năm 2012 gồm:

1. Ông Trương Hoàng Thêm, Ủy viên Thường vụ, Chủ tịch Hội đồng

2. Ông Trần Mạnh Thường, Phó Trưởng ban LLPB

3. Ông Vũ Văn Cảnh, Ủy viên Ban Chấp hành

4. Ông Phạm Bá Thịnh, Ủy viên Ban LLPB

5. Ông Vũ Đức Tân, Nhà Nghiên cứu LLPB  Nhiếp ảnh

Thứ 3 ngày 27/11/2012: Xét tài trợ công trình nghiên cứu LLPB và sách ảnh năm 2012 và xét giải Cúp Vàng VAPA (đồng thời đề cử giải xuất sắc của Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam) và giải thưởng xuất sắc năm 2012.

Hội đồng thẩm định xét tài trợ công trình nghiên cứu LLPB và sách ảnh năm 2012 gồm:

1. Ông Lê Xuân Thăng, Phó chủ tịch Hội, Chủ tịch Hội đồng

2. Ông Nguyễn Huy Hoàng, trưởng Ban LLPB

3. Ông Nguyễn Trung Thu, Ủy viên Ban LLPB

4. Ông Vũ Huyến, Nhà Nghiên cứu LLPB  Nhiếp ảnh

5. Ông Vũ Đức Tân, Nhà Nghiên cứu LLPB  Nhiếp ảnh

Hội đồng thẩm định xét giải Cúp Vàng VAPA và giải thưởng xuất sắc năm 2012 gồm:

1. Ông Vũ Quốc Khánh, Chủ tịch Hội

2. Ông Phạm Văn Tý, Phó Chủ tịch Hội

3. Ông Lê Hồng Linh, Ủy viên Thường vụ, Chủ tịch Hội đồng Nghệ thuật

4. Ông Lý Hoàng Long, Ủy viên BCH, Ủy viên HĐNT

5. Ông Ngọc Thái, Phó Chủ tịch HĐNT

6. Ông Nguyễn Dần, Ủy viên HĐNT

7. Ông Long Thành, Ủy viên HĐNT

8. Ông Hoàng Trung Thủy, Ủy viên HĐNT

9. Ông Nguyễn Duy Anh, Ủy viên HĐNT

Thứ 4 ngày 28/11/2012:

Sáng: Hội đồng Nghệ thuật và Ban LLPB thẩm định tác phẩm xét kết nạp hội viên và tước hiệu năm 2012.

Chiều:  Ban Chấp hành xét kết nạp hội viên mới, xét phong các tước hiệu và thông qua kết quả của các Hội đồng.

Thứ năm ngày 29/11/2012:

Sáng: – Họp các Ban chuyên môn.

– Tổng hợp kết quả quyết định của Ban Chấp hành về việc xét kết nạp hội viên, tước hiệu, đầu tư sáng tác, giải xuất sắc… đưa vào báo cáo.

Chiều: Tổng kết năm 2012.

Nội dung: Họp chung các Ban chuyên môn (Trưởng các Ban báo cáo, đề xuất ý kiến của Ban tại cuộc họp), toàn bộ cơ quan Hội và các Chi hội trưởng, Chi hội Phó ở Hà Nội với sự chủ trì của Chủ tịch Hội và có sự tham dự của Ban Thường vụ.

 

Hội Nghệ Sĩ Nhiếp Ảnh Việt Nam

Vapa.vn - Hội Nghệ Sĩ Nhiếp Ảnh Việt Nam là tổ chức chính trị xã hội nghề nghiệp phi lợi nhuận của các cá nhân và tổ chức nghệ sĩ hoạt động trong lĩnh vực nhiếp ảnh tại Việt Nam. Hội có tên giao dịch tiếng Anh là Vietnam Association of Photographic Artists, viết tắt là VAPA. Hội NSNA Việt Nam thành lập ngày 8/12/1965.

Related Articles

Trả lời

Back to top button