Tin trong nước

Lễ ra mắt Hội đồng Lý luận, Phê bình văn học nghệ thuật thuộc Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam

Sáng 16/ 6/ 2014, tại trụ sở Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam, 51 Trần Hưng Đạo – Hà Nội, Hội đồng đã tiến hành Lễ ra mắt. Đến dự Lễ ra mắt có PGS.TS Nguyễn Hồng Vinh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Phê bình VHNT Trung uơng, đại diện các Bộ, Ban, ngành hữu quan, phóng viên các cơ quan Thông tấn, báo chí ở Trung ương và Hà Nội.

Hội đồng gồm 28 thành viên do GS.TSKH Tô Ngọc Thanh, Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam, Chủ tịch Hội Văn nghệ Dân gian Việt Nam là Chủ tịch Hội đồng.

Thường trực Lãnh đạo Hội đồng là GS.TSKH Tô Ngọc Thanh, Chủ tịch Hội đồng và các vị đương nhiệm Thường trực lãnh đạo Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam: Nhà thơ Hữu Thỉnh – Chủ tịch Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam, Bí thư Đảng đoàn Liên hiệp là Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng; Nhà văn Đỗ Kim Cuông; Nhà văn Tùng Điển – Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam là Phó Chủ tịch Hội đồng.

Các Ủy viên của Hội đồng gồm các vị là Chủ tịch các Hội VHNT chuyên ngành Trung ương cùng đại diện các nhà khoa học, các nhà lý luận, phê bình đang công tác trên các lĩnh vực VHNT chuyên ngành: văn học, mỹ thuật, âm nhạc, sân khấu, điện ảnh, nhiếp ảnh, múa, kiến trúc, văn nghệ dân gian, văn nghệ các dân tộc thiểu số, hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm chức trách.

Hội đồng là cơ quan trực thuộc Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam; chịu sự chỉ đạo của Đoàn Chủ tịch, là cơ quan tư vấn giúp Đoàn Chủ tịch Liên hiệp nắm bắt hoạt động sáng tạo và lý luận phê bình trong toàn khối Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam, trong đời sống VHNT cả nước; hoạt động theo nhiệm kỳ đại hội của Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam.

Hội đồng góp phần thúc đẩy, nâng cao chất lượng công tác Lý luận, Phê bình VHNT; tích cực tuyên truyền thực hiện đường lối VHNT của Đảng; gợi ý, định hướng cho sáng tác lý luận, phê bình thuộc các chuyên ngành VHNT đặc thù, luôn gắn bó chặt chẽ với hiện thực đời sống xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, nhằm thực hiện mục tiêu xây dựng nền VHNT Việt Nam phong phú, tiên tiến, dân tộc, dân chủ và nhân văn.

Sau Lễ ra mắt, Hội đồng đã họp bàn triển khai kế hoạch công tác năm 2014,;xây dựng Quy chế hoạt động; tổ chức Hội thảo khoa học toàn quốc “Văn học nghệ thuật và vấn đề đạo đức xã hội” dự kiến tổ chức vào tháng 8/ 2014. Hội thảo này thiết thực góp phần triển khai thực hiện Nghị quyết 33/NQ – TƯ của BCH Trung ương Đảng Khóa XI về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển và bền vững đất nước”

DANH SÁCH HỘI ĐỒNG LÝ LUẬN PHÊ BÌNH VHNT THUỘC

LIÊN HIỆP CÁC HỘI VHNT VIỆT NAM

(Ban hành kèm theo Quyết định 47/ QĐ – ĐCT ngày 20.5.2014 của Chủ tịch Đoàn Chủ tịch Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam)

* Thường trực Lãnh đạo Hội đồng:

1. Chủ tịch Hội đồng: GS.TSKH. Tô Ngọc Thanh, Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam, Chủ tịch Hội VNDGVN

2. Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng: Nhà thơ Hữu Thỉnh, Chủ tịch Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam

3. Phó Chủ tịch Hội đồng: Nhà văn Đỗ Kim Cuông, Phó Chủ tịch Thường trực Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam

4. Phó Chủ tịch Hội đồng: Nhà văn Tùng Điển, Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam

* Uỷ viên Thuờng trực, Uỷ viên Thư kí, Uỷ viên Hội đồng:

5. Uỷ viên Thuờng trực: PGS.TS. Nguyễn Ngọc Thiện, Tổng biên tập Tạp chí Diễn đàn Văn nghệ Việt Nam

6. Uỷ viên Thư kí: Nhà Lý luận, Phê bình Đinh Quang Tốn, Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam

– Các Uỷ viên Hội đồng:

7. Nhà thơ Bằng Việt, Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam, Chủ tịch Hội Liên hiệp VHNT Hà Nội

8. GS. Nhạc sĩ Ca Lê Thuần, Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam, Chủ tịch Liên hiệp các Hội VHNT TP.Hồ Chí Minh

9. TS. Nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân, Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam, Chủ tịch Hội Nhạc sĩ Việt Nam

10. NSND. Đặng Xuân Hải, Chủ tịch Hội Điện ảnh Việt Nam

11. NSND. Lê Tiến Thọ, Chủ tịch Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam

12. NSND. Chu Thuý Quỳnh, Chủ tịch Hội Nghệ sĩ Múa Việt Nam

13. Hoạ sĩ Trần Khánh Chương, Chủ tịch Hội Mỹ thuật Việt Nam

14. KTS. Nguyễn Tấn Vạn, Chủ tịch Hội Kiến trúc sư Việt Nam

15. NSNA. Vũ Quốc Khánh, Chủ tịch Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam

16. Nhạc sĩ Nông Quốc Bình, Chủ tịch Hội VHNT các DTTS Việt Nam

17. Nhà thơ Trần Đăng Khoa, Phó Tổng Giám đốc, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Đài Tiếng nói Việt Nam

18. GS. Phong Lê, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam

19. Nhà nghiên cứu Thái Phiên,  Phó Trưởng Ban LLPB Hội Nghệ sĩ Múa Việt Nam, Tổng Biên tập Tạp chí Nhịp điệu

20. TS. Lê Thành Nghị,  Chủ tịch Hội đồng Lý luận Phê bình, Hội Nhà văn Việt Nam

21. PGS.TS Nguyễn Thị Minh Thái, Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam

22. Nhà nghiên cứu Nguyễn Thị Minh Châu, Hội Nhạc sĩ Việt Nam

23. Nhà nghiên cứu Nguyễn Hải Yến, Hội Mỹ thuật Việt Nam

24. NSNA. Phạm Tiến Dũng, Tổng Biên tập Tạp chí Nhiếp ảnh

25. PGS.TS.KTS Nguyễn Quốc Thông, Phó Chủ tịch Hội Kiến trúc sư Việt Nam

26. PGS.TS Đỗ Thị Hảo, Tổng Biên tập Tạp chí Nguồn sáng Hội VNDG Việt Nam

27. PGS.TS Trần Thị Việt Trung, Hội VHNT các Dân tộc thiểu số Việt Nam, Tổng Biên tập NXB. Đại học Thái Nguyên

28. Nhà báo, Nhà nghiên cứu Đoàn Minh Tuấn, Phó Tổng Biên tập Tạp chí Thế giới Điện ảnh

Hội Nghệ Sĩ Nhiếp Ảnh Việt Nam

Vapa.vn - Hội Nghệ Sĩ Nhiếp Ảnh Việt Nam là tổ chức chính trị xã hội nghề nghiệp phi lợi nhuận của các cá nhân và tổ chức nghệ sĩ hoạt động trong lĩnh vực nhiếp ảnh tại Việt Nam. Hội có tên giao dịch tiếng Anh là Vietnam Association of Photographic Artists, viết tắt là VAPA. Hội NSNA Việt Nam thành lập ngày 8/12/1965.

Related Articles

Trả lời

Back to top button