Hội Nghệ Sĩ Nhiếp Ảnh Việt Nam

Hội Nghệ Sĩ Nhiếp Ảnh Việt Nam

Vapa.vn - Hội Nghệ Sĩ Nhiếp Ảnh Việt Nam là tổ chức chính trị xã hội nghề nghiệp phi lợi nhuận của các cá nhân và tổ chức nghệ sĩ hoạt động trong lĩnh vực nhiếp ảnh tại Việt Nam. Hội có tên giao dịch tiếng Anh là Vietnam Association of Photographic Artists, viết tắt là VAPA. Hội NSNA Việt Nam thành lập ngày 8/12/1965.
Tin trong nước

Hội nhiếp ảnh nghệ thuật Hà Nội tổng kết công tác sáu tháng đầu năm và chuẩn bị cho chương trình cuối năm 2006

Từ đầu năm đến nay trong hoàn cảnh đặc biệt của Hà Nội, trong khi kinh phí cho các triển…

Read More »
Back to top button