Tạp Chí Nhiếp ảnh

TỔNG BIÊN TẬP: Phạm Tiến Dũng

ĐT: 091.210.2009

Phó Trường phòng Thư ký Tòa soạn: Hoàng Thu Trang

ĐT: 0122.828.8075

Biên tập: Nguyễn Thị Thúy Chiều

ĐT: 092.657.6868

Kế toán, phát hành: Trần Minh Phương

ĐT: 097.618.8226

Email: tapchinhiepanh@yahoo.com hoặc nsnavn@gmail.com

Điện thoại: 04. 39438787

Tòa soạn: 51, Trần Hưng Đạo, Hà Nội.

Back to top button