Các cuộc thi

Kết quả thi ảnh vòng quốc tế Temasek Photo Circuit 2017 tại Singapore.
10:08:01 AM | 14/06/2017

Thông báo cuộc thi ảnh quốc tế lần thứ 41 “ Taipei 2017” tại Đài Loan
08:25:22 PM | 13/06/2017
Cuộc thi do Photographic Society of Taipei (PST- Hội nhiếp ảnh Đài Bắc) tổ chức. Dưới sự bảo trợ của FIAP số: 2017/273, PSA, GPU

Kết quả thi ảnh vòng quốc tế lần thứ 3 JIC 2017 tại Ấn Độ.
10:44:45 AM | 22/05/2017

Thể lệ cuộc thi sáng tác ảnh về Môi trường chủ đề "Sống hài hòa với thiên nhiên"
08:21:47 PM | 19/05/2017
Từ tháng 5-10/2017, Tổng cục Môi trường (Bộ Tài Nguyên và Môi trường) phối hợp với Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam tổ chức cuộc thi ảnh nghệ thuật với chủ đề: “Sống hài hòa với thiên nhiên”. BBT Website trân trọng thông tin Thể lệ cuộc thi này đến bạn đọc:

Kết quả thi ảnh Quốc tế lần thứ 2 ba năm một lần “In Glory of Woman 2017 “ tại Serbia.
02:04:58 PM | 15/05/2017

Kết quả thi ảnh vòng quốc tế lần thứ 1 “Monte Circuit 2017” tại Montenegro.
10:58:41 AM | 09/05/2017

Kết quả thi ảnh vòng quốc tế lần thứ 21 “Grand Tour Delle Colline 2917” tại Italy.
09:24:27 AM | 03/05/2017

Kết quả cuộc thi ảnh Nghệ thuật quốc tế Contrast 2017
05:01:43 PM | 25/04/2017
Cuộc thi ảnh nghệ thuật quốc tế Contrast 2017 do CLB Infinity (Bosnia and Herzegovina) tổ chức, Hội Nhiếp ảnh Hoa Kỳ (PSA) bảo trợ.

Kết quả thi ảnh quốc tế lần thứ 1 “Photo-World 2017” tại Ấn Độ.
02:43:40 PM | 21/04/2017

THÔNG BÁO Triển lãm ảnh “Đất nước, con người ASEAN”
10:24:47 AM | 18/04/2017
Sau     Trang cuối