Các cuộc thi
   Kết quả các cuộc thi

Kết quả thi ảnh vòng quốc tế Temasek Photo Circuit 2017 tại Singapore.
10:08:01 AM | 14/06/2017

Kết quả thi ảnh vòng quốc tế lần thứ 3 JIC 2017 tại Ấn Độ.
10:44:45 AM | 22/05/2017

Kết quả thi ảnh Quốc tế lần thứ 2 ba năm một lần “In Glory of Woman 2017 “ tại Serbia.
02:04:58 PM | 15/05/2017

Kết quả thi ảnh vòng quốc tế lần thứ 1 “Monte Circuit 2017” tại Montenegro.
10:58:41 AM | 09/05/2017

Kết quả thi ảnh vòng quốc tế lần thứ 21 “Grand Tour Delle Colline 2917” tại Italy.
09:24:27 AM | 03/05/2017

Kết quả cuộc thi ảnh Nghệ thuật quốc tế Contrast 2017
05:01:43 PM | 25/04/2017
Cuộc thi ảnh nghệ thuật quốc tế Contrast 2017 do CLB Infinity (Bosnia and Herzegovina) tổ chức, Hội Nhiếp ảnh Hoa Kỳ (PSA) bảo trợ.

Kết quả thi ảnh quốc tế lần thứ 1 “Photo-World 2017” tại Ấn Độ.
02:43:40 PM | 21/04/2017

Kết quả thi ảnh vòng quốc tế lần thứ 4 “Malinik Digital Circuit 2017” tại Serbia-Bulgaria-Macedonia-Bosnia&Herzegovina.
03:16:10 PM | 14/04/2017

Kết quả thi ảnh quốc tế lần thứ 41 “Trophy Torretes 2017” tại Vương quốc Tây Ban Nha.
02:33:21 PM | 10/04/2017

Kết quả thi ảnh vòng quốc tế “FASC 2017” tại Ấn Độ.
02:43:10 PM | 03/04/2017
Cuộc thi có tên gọi “Foto Art Super Circuit 2017-FASC” do Bishnupur Photographic Club (BPC) cộng hoà Ấn Độ tổ chức, dưới sự bảo trợ của FIAP (số:2017/074-075-076), PSA, FIP (Liên đoàn nhiếp ảnh Ấn Độ) với các hạng mục: tự do, ảnh màu, đen trắng, thiên nhiên, du lịch, báo chí.
Sau   Trang cuối