Các cuộc thi
   Quốc tế

Thông báo cuộc thi ảnh quốc tế lần thứ 41 “ Taipei 2017” tại Đài Loan
08:25:22 PM | 13/06/2017
Cuộc thi do Photographic Society of Taipei (PST- Hội nhiếp ảnh Đài Bắc) tổ chức. Dưới sự bảo trợ của FIAP số: 2017/273, PSA, GPU

Thông báo cuộc thi ảnh quốc tế lần thứ 3 “Ireland Exhibition 2016” tại Ireland
09:35:18 AM | 08/11/2016
Cuộc thi do Digital Photo Archive Limited (DPA) Cộng hoà Ireland tổ chức, dưới sự bảo trợ của PSA, DPW.

Cuộc thi ảnh quốc tế “Indian Summer - Mùa hè Ấn Độ 2016”
10:41:59 AM | 10/08/2016
Số FIAP bảo trợ: 2016/440,và PSA, IAAP, CFFU.

Thông báo cuộc thi ảnh quốc tế lần thứ 40 “Đài Bắc - Taipei 2016” tại Đài Loan.
10:32:06 AM | 10/08/2016
Số FIAP bảo trợ: 2016/281, PSA, GPU. Do The Photographic Society of Taipei (PST- Hội nhiếp ảnh Đài Bắc) tổ chức.

Thông báo cuộc thi ảnh quốc tế lần thứ 6 TAICHUNG 2016 tại ĐÀI LOAN
10:47:42 AM | 14/07/2016
Cuộc thi do Photographic Society of Taichung City (PSTC) - Hội nhiếp ảnh thành phố Taichung tổ chức. Số FIAP bảo trợ: 2016/274 và PSA.

Thông báo cuộc thi ảnh quốc tế lần thứ 1 “ACRUVIUM CIRCUIT 2016” tại Montenegro
02:15:29 PM | 29/06/2016
Do Photo Club Cattaro Cộng hoà Montenegro tổ chức. Số FIAP bảo trợ: 2016/322-323-324, PSA, DPA.

Thông báo cuộc thi ảnh quốc tế “Sunflower - Hoa Hướng dương 2016” tại CH. Séc
02:57:28 PM | 16/06/2016
Số FIAP bảo trợ: 2016/390, PSA, RPS, GPU, ISF, IAAP, CFFU. Cuộc thi do Photo Art Magazine cộng hoà Séc tổ chức.

Thi ảnh vòng quốc tế lần thứ 2 “Tour Circuit 2016” tại Serbia
02:51:57 PM | 16/06/2016
Số FIAP bảo trợ: 2016/250-251-252, PSA, FSS, DPW, DPA. Cuộc thi do Photo Club Kula cộng hoà Serbia tổ chức.

Thông báo cuộc thi ảnh quốc tế lần thứ 1 “Pacific-Atlantic 2016” tại ba quốc gia: Mỹ, Hy Lạp, Singapore
06:16:17 PM | 12/04/2016
Cuộc thi dưới sự bảo trợ của FIAP (số:2016/-089-090-09109), PSA, GPU, GPA, AIP, GAP, PSS.

Thi ảnh quốc tế lần thứ 2 “LINES 2016” tại Ai Cập
06:04:30 PM | 11/04/2016
Dưới sự bảo trợ của FIAP (số:2016/215), PSA, RPS, IAAP, GPU, IUP. Do Photo Divan - Cộng hoà Ai Cập tổ chức.
Sau   Trang cuối