Các cuộc thi
   Kết quả các cuộc thi
Kết quả thi ảnh vòng quốc tế lần thứ 3 JIC 2017 tại Ấn Độ. - 10:44:45 AM | 22/05/2017
Thu hoạch muối - HCVJPS 2017 tại Ấn Độ - Tác giả Trần Phong.

 Cuộc thi mang tên 3rd Jodhpur International Circuit (JIC) do Jodhana Photojournalist Society (JPS)-Hiệp hội Ảnh báo chí Jodhana Cộng hoà  Ấn Độ tổ chức, dưới sự bảo trợ của FIAP (số:2017/199-200-201), PSA, FIP (Liên đoàn nhiếp ảnh Ấn Độ), JPS. Đã có 258 tác giả từ 37 quốc gia trên thế giới tham dự tại các hạng mục: Tự do cho ảnh màu, đen trắng, thiên nhiên, du lịch. Qua ba vòng chấm tại ba salon, các tác giả Việt Nam đã giành những giải thưởng sau:

Tác giả Trần Phong giành Huy chương Vàng JPS cho tác phẩm “Thu hoạch muối”.(hạng mục du lịch).

Tác giả Lê Hoàng Nhân nhận bằng danh dự PSA cho tác phẩm “Kho cá No3” (hạng mục du lịch).

Ngoài ra hai tác giả trên đều có tác phẩm được chọn trưng bày triển lãm trong các hạng mục trên của cuộc thi.

Thong tin chi tiết  đăng trên: http://www.jpsjodhpur.com/

Đức Thắng
  Các bài viết cũ hơn
    Kết quả thi ảnh Quốc tế lần thứ 2 ba năm một lần “In Glory of Woman 2017 “ tại Serbia.  - 15/05/2017
    Kết quả thi ảnh vòng quốc tế lần thứ 1 “Monte Circuit 2017” tại Montenegro.  - 09/05/2017
    Kết quả thi ảnh vòng quốc tế lần thứ 21 “Grand Tour Delle Colline 2917” tại Italy.  - 03/05/2017
    Kết quả cuộc thi ảnh Nghệ thuật quốc tế Contrast 2017  - 25/04/2017
    Kết quả thi ảnh quốc tế lần thứ 1 “Photo-World 2017” tại Ấn Độ.  - 21/04/2017
    Kết quả thi ảnh vòng quốc tế lần thứ 4 “Malinik Digital Circuit 2017” tại Serbia-Bulgaria-Macedonia-Bosnia&Herzegovina.  - 14/04/2017
    Kết quả thi ảnh quốc tế lần thứ 41 “Trophy Torretes 2017” tại Vương quốc Tây Ban Nha.  - 10/04/2017
    Kết quả thi ảnh vòng quốc tế “FASC 2017” tại Ấn Độ.  - 03/04/2017
    Kết quả thi ảnh quốc tế “ Han Pijesak 2017” tại Bosnia&Herzegovina.  - 29/03/2017
    Kết quả thi ảnh quốc tế “PCA Salon 2017” tại Serbia.  - 16/03/2017
Thời Tiết
Giá Vàng Tỷ Giá Thống kê truy cập